زمان : 20 شهریور 1391 - 21:17
شناسه : 56995
بازدید : 14811
عکس:یک رنگین کمان زیبا بر فراز شهر بمبئی در هند عکس:یک رنگین کمان زیبا بر فراز شهر بمبئی در هند

یزدفردا :یک رنگین کمان زیبا بر فراز شهر بمبئی در هندhttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_9755.jpeg