زمان : 20 شهریور 1391 - 22:11
شناسه : 56999
بازدید : 19773
عکس:وقتی کامیون هندوانه تصاوف می کند !! عکس:وقتی کامیون هندوانه تصاوف می کند !!

بی احتیاطی در رانندگی و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی باعث بروز تصادفات جبران ناپذیری در جاده قزوین کرج شده است.