زمان : 30 شهریور 1391 - 10:27
شناسه : 57476
بازدید : 3756
گزارش تصویری؛ دیدار صمیمانه "سید محمد حسینی" وزیر ارشاد با "آیت الله ناصری" در حاشیه حضور وزیر ارشاد: گزارش تصویری؛ دیدار صمیمانه "سید محمد حسینی" وزیر ارشاد با "آیت الله ناصری"

سرويس عکس يزدفردا


عکاس : مجيد دهقاني زادهسایت خبری یزد فردا