زمان : 13 مرداد 1384 - 00:33
شناسه : 70
بازدید : 6266
دفاتر خدمات پليس + 10 در سه نقطه شهرستان يزد در تاريخ 10 مردادماه افتتاح شد دفاتر خدمات پليس + 10 در سه نقطه شهرستان يزد در تاريخ 10 مردادماه افتتاح شد

دفاتر خدمات پليس + 10 در سه نقطه شهرستان يزد در تاريخ 10 مردادماه افتتاح شد
با توجه به سياست‌هاي ناجا و توسعه خدمات دولت الكترونيك 10 نوع خدمت از قبيل گذرنامه، تعويض گواهينامه، صدور برگ خلافي و ... كه توسط ناجا صورت مي‌گرفته به بخش خصوصي واگذار و با نظارت نمايندگان نيروي انتظامي د ردفاتر فوق صورت مي‌گيرد .
مردم مي‌توانند از اين تاريخ بدون مراجعه به مقرهاي نيروي انتظامي به دفاتر فوق مراجعه نمايند.

يزدفردا