در این جلسه مصوب شد؛ ادارات و فرمانداری شهرستان به صورت هدفمند برای اجرای طرح کاهش و جلوگیری از آسیب های اجتماعی همکاری کنند.

به گزارش رفسنجان فردا، صبح امروز جلسه کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان رفسنجان برگزار شد.

در این جلسه مصوب گردید؛ روابط عمومی فرمانداری، با مشارکت رسانه ها و رادیو تبلیغات وسیعی در زمینه آسیب های اجتماعی انجام دهد و تمام فعالیت های ساخت کلیپ و نوشتن داستان با موضوع آسیب های اجتماعی زیر نظر کارشناسان مربوط انجام شود.

همچنین ادارات و فرمانداری شهرستان به صورت هدفمند برای اجرای طرح کاهش و جلوگیری از آسیب های اجتماعی همکاری کنند و قرار شد از پتانسیل های بسیج در جهت تبلیغات این طرح استفاده خواهد شد.

بحث و گفت وگوی همگانی با مردم در پارک ها که محور اصلی این طرح بود نیز مطرح شد و همچنین تصمیم بران شد فراخوانی برای دریافت ایده ها با موضوع "باهم حرف بزنیم" منتشر شود.

 

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا