مدیرکل میراث فرهنگی استان با همراهی رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر از بافت ۲۱ هکتاری تاریخی شهر بازدید کرد.

به گزارش رفسنجان فردا، مدیرکل میراث فرهنگی استان و هیأت همراه در رفسنجان با همراهی رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس و کارشناسان اداره بازآفرینی شهری شهرداری و رئیس اداره میراث فرهنگی از بافت ۲۱ هکتاری تاریخی شهر بازدید کردند.

در این بازدید گزارش اقدامات شهرداری در بافت تاریخی و قدیمی ارائه شد و حضار از بادگیر معین، بازار قدیم، خیابان شهید ارجمندی و کاروانسرای شاه عباسی و سرای معین که در سالهای اخیر به همت شهرداری رفسنجان بهسازی شده یا در حال مرمت و احیاء هستند، دیدن کردند.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا