فصیحی هرندی گفت: با دادن امکانات به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در اختیار قرار دادن زمین به شهرداری، زندان جدید باید بر اساس قوانین و مقررات احداث شود.

به گزارش رفسنجان فردا، فرماندار رفسنجان با اشاره به برنامه ریزی جهت جابجایی زندان رفسنجان، گفت: با دادن امکانات به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در اختیار قرار دادن زمین به شهرداری، زندان جدید باید بر اساس قوانین و مقررات احداث شود.

وی به زندان فعلی که در سال 72 خارج از شهر ساخته شده است اشاره کرد و افزود: این زندان در کنار اردوگاه قرار گرفته و ظرفیت پذیرش و سیستم تهویه مناسب ندارد.

رئیس شورای تامین شهرستان رفسنجان اظهار کرد: اداره زندان ها زیر مجموعه قوه قضائیه است و زندان جدید باید با بودجه سازمان زندان های کشور و با امکانات وسیع در رفسنجان احداث شود.

مجید فصیحی با تاکید به احداث زندان با متد جدید و بازدارندگی بیشتر ، خواستار انعقاد تفاهم نامه با اداره کل زندانهای استان در خصوص جابجایی زندان رفسنجان شد.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا