به گزارش رفسنجان فردا؛ نماینده مردم رفسنجان و انار در دیدار با مدرس خیابانی وزیر صنایع و معادن، خواهان حقوق از دست رفته مردم شهرستان های رفسنجان و انار از معدن مس سرچشمه رفسنجان شد.

حجت الاسلام حسین جلالی تصریح کرد: بر اساس ماده 14 قانون اصلاح قوانین معدن، 15 درصد از حقوق دولتی متعلق به شهری است که معدن در آن قرار دارد، بنابراین رفسنجان و انار 740 میلیارد تومان از معدن مس سرچشمه رفسنجان طلبکار است که وزارت صنايع و معادن پرداخت نکرده است.

مدرس خیابانی در حضور نواب رئیس مجلس قول مساعد داد حقوق از دست رفته مردم مظلوم و نجیب رفسنجان و انار را پیگیری و طلبشان از معادن را به آنها پرداخت کنند.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا