همزمان با سراسر کشور طرح محله محور شهید سلیمانی جهت مقابله و کنترل کروناویروس به همت ناحیه مقاومت بسیج در رفسنجان آغاز شد.

به گزارش رفسنجان فردا، در این طرح که با شعار «هر خانه یک پایگ