ايده  " اصلاح روش اجرا جهت نماسازي زيبا در پلهاي زيرگذر همراه با كاهش هزينه ها در شرايط ويژه خاكهاي ريزشي " توسط آقاي مهندس اختياري بعنوان اختراع به شماره 76452  در اداره كل مالكيت صنعتي كشور به ثبت رسيده است .

اين ايده كه حاصل مطالعات ، تجربه هاي شخصي و مشاوره هاي متعدد با مجريان و بويژه اساتيد مجرب دانشكده عمران در دانشگاه يزد بوده  براي اولين بار توسط ايشان مطرح گرديده و در تعدادي از تقاطعاي اصلي و پلهاي زيرگذر شهري در شهر يزد اجرا شده است . اين اختراع مزاياي زيادي ازجمله كاهش قابل ملاحظه هزينه ها ، تسريع در اجرا ، زيبايي شهري و مزيتهاي ديگري را بهمراه داشته و بنابراين مورد استقبال مسئولين استاني از جمله مسئولين حوزه معاونت امور عمراني استانداري يزد قرار گرفته و اجرايي شده است .

لازم به ذكر است تاكنون ايده ها و طرحهاي متعددي توسط نامبرده ارائه گرديده كه بعضا در سطح استان و حتي در سطح كشور اجرايي شده و مشكلات بزرگي را حل نموده است كه از آن جمله مي توان به ارائه طرح جهت حل مشكلات ترافيكي يكي از حادثه خيزترين نقاط استان و شهر يزد در تقاطع جاده فولاد آلياژي با كنارگذر يزد در مجاورت پايانه بار اشاره نمود كه ضمن استقبال مسئولين استاني در سفرهاي استاني رياست جمهوري تصويب و اجرايي شده كه بدنبال آن در سالهاي اخير تا حد زيادي مشكلات برطرف شده و حوادث و تلفات كاهش يافته است .

شايان ذكر است آقاي اختياري  فارغ التحصيل مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان بوده كه ضمن كار در زمينه رشته تخصصي سابقه فعاليت در زمينه هاي مختلف از جمله عرصه هاي فرهنگي را دارا مي باشد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا