کد خبر: 174129
تاریخ انتشار: 23 خرداد 1401 - 20:57
فیلم؛

به گزارش یزدفردا: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به امکانات موجود در سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین: این سامانه هم‌اکنون در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته تا به محض ثبت اطلاعات هر شخص در سِمت شاهد، بتوانند از تعداد دفعاتی که وی به عنوان شاهد در محاکم کشور حاضر شده اطلاع یابند.
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما