آتش سوزی میدان ابوذر، داروخانه سهروردی و رستوران سزار

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا