شبکه «الکاس» قطر در یک فیلم از پلیس مخصوص جام جهانی ۲۰۲۲ رونمایی کرد که این پلیس برای حفظ امنیت جام جهانی تلاش می کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا