ارسالی توسط محمد دهقان از مهریز:ویدیو وایرال شده از فیلمبردار یک شبکه استرالیایی که در حال تهیه گزارش از طوفان ین در فلوریدای آمریکا بود اما در یک لحظه دوربین خود را به زمین گذاشت و به طرف مردم برای کمک رفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا