کد خبر: 177754
تاریخ انتشار: 04 بهمن 1401 - 00:12
جمله بسیار قابل تامل رییس جامعه هتلداران یزد:

شاید رمز همه ناکامی های سال های اخیر استان یزد در این جمله خلاصه شود.
رییس جامعه هتلداران یزد: خرید ۴ هواپیما برای استان یزد  / از ۴ هواپیمای خریداری شده، ۲ هواپیما در فرودگاه شهید صدوقی مستقر است.


تصویربردار: مجید دهقانی زاده
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما