جاری شدن سیل روستایی بویی آباد شهرستان بهاباد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا