کد خبر: 122672
تاریخ انتشار: 12 خرداد 1395 - 13:36
"اداره ورزش و محیط زیست"

دوچرخه سواران مسافت 20کیلومتری در جاده روستای خرو را رکاب زدند،در این مسابقه وثوق ابراهیمی مقام اول ،دکتر مهدی اخوان صفار مقام دوم وعلی رضا مرادیان مقام سوم را کسب کردند که بر هرکدام این نفرات جوایز ارزنده ای اهداء شد.

سرویس عکس خبری طبس فردا"سعید قلی زاده ثالث


کلمات کلیدی: دوچرخه سواری

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما