کد خبر: 144769
تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1397 - 13:38

س ازآن پیشنهاد شهرداری مبنی بروصول هزینه خدمات مبتنی بر اینکه مغازه دارانی که سد معبر انجام می دهند برای دفعه اول 500 هزار تومان به صورت تعلیقی وبرای دفعه دوم یک میلیون تومان به همراه 500 هزارتومان دفعه اول وصول و برای دفعه سوم 1میلیون و500هزارتومان از مغازه دار وصول شود و در صورت عدم پرداخت مغازه داران به کمیسیون 77 ارجاع داده شده و حق و حقوق شهرداری وصول شود توسط مرتضایی قرائت شد .

در ادامه محسن ابوترابی عضو شورای شهر یزد با اعتراض تند خود این پیشنهاد را صحیح ندانست وعوان کرد سد معبر را از مواردی دانست که باید فرهنگ سازی شود و با اشاره به ارقام پیشنهادی با طعنه گفت باید جریمه شود اما اینقدر!!!باید با تذبیر و برنامه ریزی و آموزش  بایدعمل کرد و فرهنگ سازی کرد اینکه یکدفعه بریزیم یکدفعه جمع کنیم و بریزیم بالا و بعضی از وقت ها اموال مردم آنجوری که باید صورتمجلس شود، نمی شود  و اینها اموال مردم است و این را می پذیرم که باید برخورد شود و جریمه ها هم می خواهیم بازدارند باشد اما اینقدر!!!

ابوترابی در ادامه گفت:بله بکدفعه اشتباهی کرده ویک میلیون تومان جریمه اش کنند و با این کسادی بازار و موقعیت کشور و شهر ما فکر می کنم منصفانه نیست و به نوعی دور زدن قانون است زمانی که ما حق جریمه کردن را نداریم با عوض کردن اسم به بهای خدمات همان کار را انجام دهیم .

در ادامه مهندس سفید رییس شورای شهر یزد نیز با اعتراض به پیشنهاد گفت:شما آمده اید همان جریمه را به اسم بهای خدمات وضع کردید و اگر خدمات است هیچ زمان 500هزارتومان نمی شود و اسما ما جریمه را لغو کردیم و با اسمی دیگر همان را دوباره اعمال می کنیم و آنکسی که جریمه ها را لغو کرده یک توجهی دیگری داشته و نمی خواسته با اسمی دیگر ان را برگردانیم .و ما هزینه خدمت را باید بگیریم .

مهندس قمی هم در این رابطه اظهار داشت :در اینکه سد معبر به حق دیکران تعدی کردن است بحثی نیست از طرف دیگر اعدادی که دارد وضع می شود بازده زمانی  و پایه محاسبه آن هم معلوم نیست و اینکه این اعداد برای خیابان مرکزی شهر یا کوچه گمشده چگونه لحاظ شده و میزان اثرگذاری آن هم متفاوت است وپیشنهاد این است که به صورت جریمه ای برخورد نشود چنانچه که سالها   اینگونه عمل شده و سد معبر همچنان ادامه دارد و توان اجراییات ما این نیست که بتواندکل شهر را پاک کند جریمه تنها باعث نارضایتی خواهد شد و بدمبال روش بهتری باشیم .

دکتر کاشفی هم جریمه را اصولی ندانست وپیشنهاد داد:باید سیاست تشویق افرادی که به وظیفه خود عمل می کنند را مدنظر قرار دهیم و سیاست تشویقی قطعا راهگشا تر از جریمه است .

مهندس آزادی نیز با اشاره به تشکیلات اجراییات شهرداری گفت:این همه تشکیلات برای برخورد با اینگونه موارد راه اندازی شده و هزینه خدمات تنها به جمع آوری و حمل خلاصه نمی شود وتمام هزینه های شهرداری که برای برخورد با متخلفین هزینه می کند باید محاسبه شود و سالهای قبل هم اینگونه جریمه ها بوده و بازهم خلاف ها صورت گرفته و اگر این جریم ها نباشد نمی دانیم دیگر چکونه با اینگونه موارد می شود، برخورد کرد .

پاکنژاد دیگر عضو شورای شهر هم اظهار داشت :هزینه خدمات باید واقعی محاسبه شود و اگر غیر واقعی باشد قطعا باعث نقض مصوبه خواهد شد .

مرتضایی نماینده شهرداری نیز با دفاع از پیشنهاد ارائه شده اظهار داشت :این جریمه برای دفعه اول اخذ نمی شود و با تعهد مشکل مغازه دار حل می شود والبته درآمد خاصی هم برای شهرداری ندارد و تنها باعث می شود که متخلفین به خاطر جریمه هم که شده از سدمعبر بپرهیزند .

و در نهایت مهندس موسوی نماینده یزد که در جمع حاضر بود وارد بحث شد و گفت:هزینه جمع آوری سد معبر را شهرداری می پردازد و شرعا هم نمی توان از منبع دیگری پرداخت شود باید از همان متخلفین وصول شود.

درنهایت پیشنهاد به رای گذاشته شد و اعضا شورا به آن رای ندادند و پیشنهاد شد تا دوباره شهرداری پیشنهاد جدید ارائه دهد (فیلم این مصوبه در یزدفردا منتشر خواهد شد)کلمات کلیدی: شورای اسلامی شهر فیلم

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما