کد خبر: 144819
تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1397 - 23:54

یزدفردا :سرویس اجتماعی:شوراها:شورای اسلامی شهر یزد در جلسه 15 اردیبهشت خود تعرفه پیشنهادی سازمان آرامستانهای شهرداری یزد را تصویب کرد .

به گزارش خبرنگاریزدفردا از صحن شورای شهر یزد :مهندس زارع مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری یزد ضمن اعلام این مطلب که سال گذشته براساس آمار عملکرد سازمان این سازمان بالای 7میلیارد هزینه داشته که با توجه به مراجعه حدود 4000نفر فوت شده به این آرامستان در سال 96 حدود دومیلیون تومان برای هر فوت  شده در این سازمان هزینه شده و این سازمان افتخار دارد تنها با وصول 540هزارتومان از خانواده فوت شدگان خدمات خود را ارائه داده است .

مهندس زارع در ادامه با اشاره به اینکه این سزمان سعی کرده کمترین تغییرات را برای سال جدید اعمال دهد و برای سال 97 پیشنهاد 620هزارتومان را ارائه داده است که در 48 آیتم به شورای محترم شهر ارائه شده است .

ادامه جلسه با بررسی اعضای شورای شهر یزد در لیست ارائه شده و سئوالات  اعضای شورا و پاسخ های مدیرعامل سازمان گذشت و در این جلسه دکتر جمالی نژاد شهردار یزد نیز با استماع بحث های پیش آمده مطالبی را ایراد نمود .


دکتر جمالی نژاد شهردار یزد در جلسه ارائه لایحه تعرفه بهای خدمات آرامستانهای یزد اظهار داشت :قطعا توقعات براساس خدمات زیاد است و البته سعی شده در جهت بهبود کیفیت خدمات گام برداریم و ی در ادامه دغدغه شورای شهر را درست دانست و افزود قطعا وسواس به خرج داده شد تا  کمترین افزایش انجام شود .

شهردار یزد در ادامه افزود :در لیست ارائه شده سعی کرده کل امور به صورت جزئی تعیین شود تا تمام کارها براساس ضوابط انجام شود و به صورت سلیقه ای کسی اقدام به وصول هزینه نکند و لیست چندین شهر را شخصا دریافت کرده با شهر یزد مقایسه کردم تا خدا ناکرده نا آگاهانه به مردم یزد خدمات گرانتر تحمیل نشود وپس بررسی شخصی آن را تایید و به مدیر عامل سازمان ابلاغ شد.

دکتر جمالی نژاد در ادامه افزود:یکسری امور است که مطالبات مردمی است و باید ارائه شود و البته مواردی را نیز اتحادیه آرامستانهای کشور تجویز می کند که باید لحاظ شود و لذا تمام موارد لیست شده تا خدای ناکرده به صورت سلیقه ای کسی عمل نکند .

یزدفردا با اعتقاد به اینکه مردم شهر و رسانه ها می توانند بهترین ناظر عملکرد امور باشند و قطعا نظارت مردمی با امور خودشان باعث فرهنگ سازی و بعضا ارائه راهکارهای عملی به نمایندگان خود در شورای شهر خواهد شد تا هملا همه در اداره شهر سهیم باشند و در این راستا اقدام به تهیه فیلم اکثر جلسه های شورای شهر که البته تا کنون  رییس شورای شهر و اعضا همراهی نموده اند  و امید واریم بتوانیم در این راه با راهنمایی مخاطبان خود کار را سریعتر وموثرارائه کنیم
کلمات کلیدی: خلدبرین یزد شهرداری

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما