کد خبر: 157260
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1399 - 14:26

یزدفردا :مجید دهقانی زاده :ساعاتی قبلی یک خودرو در محل توزیع گازهای کپسولی در انتهای بلوار شهید جوکار (خیر آباد)به دلیل بی احتیاطی آتش گرفت که با حضور آتش نشانان از سرایت آتش به محل انبار گازها جلوگیری و آتش مهار شد .کلمات کلیدی: آتش سوزی

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما