کد خبر: 159779
تاریخ انتشار: 28 شهریور 1399 - 23:23

حسین سلیمانی سرپرست بیمارستان شهید صدوقی یزد در گفتگو با یزدفردا گفت تمهیدات لازم برای ایمنی مراجعان غیر کرونایی به این بیمارستان اندیشیده شده و بیماران غیر کرونایی با آسایش خاطر می توانند برای درمان به بیمارستان مراجعه کنند.
یزدفردا : حسین سلیمانی سرپرست بیمارستان شهید صدوقی یزد در گفتگو با یزدفردا گفت تمهیدات لازم برای ایمنی مراجعان غیر کرونایی به این بیمارستان اندیشیده شده و بیماران غیر کرونایی با آسایش خاطر می توانند برای درمان به بیمارستان مراجعه کنند.
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما