کد خبر: 177432
تاریخ انتشار: 07 دی 1401 - 17:02
فیلم

میرزا محمد کاظمینی امروز پس گذراندن ریکاوری پس از عمل باز قلب که توسط پزشکان حاذق یزدی آقایان دکتر حداد و دکتر دستمالچی و کادر بیمارستان سیدالشهدا صورت گرفته بود به بخش قلب این بیمارستان منتقل شد .
موسس بنیاد ریحانه الرسول یزد در اولین گفتگو پس از عمل به خبرنگار ما گفت:خدا را شاکرم در ایام فاطمیه به وسیله پزشکان حاذق یزدی جناب دکتر حداد و دکتر دستمالچی وهمچنین رییس بیمارستان دکتر میر شمسی و کادر زحمتکش بیمارستان سیدالشهدا (ع) لطف دوباره زیستن به حقیر عطا کرد.

وی در پایان از تمامی کسانی که پیام محبت آمیز و دعاهای خود را از حقیر دریغ نکردند تشکر وافر داشته وامید وارم بتوانم  زحمات پزشکان و کادر درمان را هرچند غیر قابل جبران است ،جبران کنم. 

به گزارش خبر نگار یزدفردا وضعیت عمومی دکتر کاظمینی پس از عمل رضایت بخش بوده وامیدواریم با بهبودی کامل شاهد خدمات فرهنگی ایشان باشیم.
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما