کرسی نشینی یلدایی همرا با هنرمندان و مسئولین در خانه سالمندان و مجتمع نرگس شهرستان طبس

سرویس عکس خبری طبس فردا"سعید قلی زاده ثالث


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا