توبه كنيد و شجاعانه حق الناسي كه ضايع كرديد را جبران نماييد/ نه محكم طبسيها به انهايي كه با پول پراكني به شعور مردم توهين كردند را ارج مينهم

يزد فردا "طبس : يادداشتي از محمد جواد قاسميان فعال سياسي اصلاح طلب

با درود به ملت سربلند ايران خاصه همشهريان فهيم و نجيب شهرم براي خلق حماسه ٢٩ارديبهشت شماييد كه پيروز نهايي هستيد. 
ضمن تبريك اين پيروزي از تمامي همراهان بلأخص جواناني كه جانانه هفته ي پاياني ارديبهشت را با تمام بداخلاقيها و كاستيها در شهرستان طبس بدون حمايت ستاد مركزي در استان خراسان جنوبي، كاملا مستقل شبانه روزي تلاش كردند و اين پيروزي بزرگ را آفريدند بعنوان احدي از مجموعه بزرگ جوانان و اصلاح طلبان صميمانه سپاسگزارم .


دل تنگ لبخند شكيبي ام و درود ميفرستم به روح پر فتوح آن بزرگ مردي كه قسم جوانان همواره براي ادامه راه وي استوار است.در اين صبح پيروزي جاي وي هم خاليست.


ضمن توصيه به دروغ پردازان و پايمال كنندگان حق الناس و انچه كه بعضي با نا آگاهي ، مردم منطقه را بلحاظ مذهبي تحريك كردند و با بد اخلاقي تمام سند ٢٠٣٠ را براي رسيدن به اهدافشان ملعبه قرار دادند و حقايق را پوشاندند ميخواهم توبه كنند و شجاعانه جبران نمايند، از جوانان عزيز شهرم ميخواهم به كمك معلمان عزيز كه در ماه انان بايشان ظلم شد ، براي نجات از جهلي كه برخي بلاخص روستائيان مومن و متعهد ما در ان گرفتار شدند به روشنگري بپردازند چرا كه آسيب هاي اين جهل در آينده گرييانگير جامعه خواهد بود .
همچنين درود ميفرستم و افتخار ميكنم به مردماني كه با انتخابي هوشمندانه "نه" محكم دادند به انهايي كه در رقابت پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر به فهم ما توهين كردند و هزينه هاي گزاف دادند -براي خدمت!-  اين شعور را ارج مينهم ، خداوند اتاق فكري كه با پول پراكني گدايي رأي كردند را به راه راست هدايت و با درسي كه مردم دادند ريشه آن در شهر دارالمؤمنين طبس خشكيده شود و منبعد نه از جيب بلكه از توان و رزومه اي كه مهيا نمودند خرج كنند.

علي بركت الله

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا