به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان طبس محمدی رئیس اداره کتابخانه های شهرستان طبس  از نظر اعتبار استانی ما بعد از زیرکوه در جایگاه یکی به آخر هستیم، بشرویه در جایگاه اول قرار دارد طبس نهم استان است طبس از لحاظ اهدای کتاب در استان چهارم است و از لحاظ عضویت سوم است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا