یزدفردا"بازدید دانشجویان مرکز تفت از مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13/ 11/ 94 تعداد 20 نفر از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نورمرکز تفت به سرپرستی دکتر ذوالفقاری ( عضو هیات علمی)در محل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

در این بازدید 4ساعته که به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با نهاد قانونگذاری کشور(مجلس) و در راستای اهداف علمی و آموزشی تشکل علمی رشته حقوق مرکز تفت برگزارگردید

نماینده شهر یزد(جناب آقای جوکار)ضمن حضور در جمع دانشجویان به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

برنامه بازدید از برج میلاد از جمله برنامه های جانبی این بازدید بود که با استقبال زیاد دانشجویان مواجه گردید.

شایان ذکر است این برنامه با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز تفت و مشارکت دانشجویان فعال تشکل علمی حقوق مرکز تفت برگزار گردید http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_116179.jpeg


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا