به منظور تقویت و ایجاد روحیه حماسی و ارزشی تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تفت عازم مناطق جنگی جنوب شدند .

 این اقدام فرهنگی و تربیتی که به منظور حفظ اثار و ارزشهای دوران سراسر اخلاص و معنوی دفاع مقدس صورت گرفت به همت بسیج دانشجویی مرکز و همکاری و مساعدت ریاست دانشگاه و همکاری فرهنگی مرکز انجامپذیرفت .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا