وزیر مخابرات و تکنولوژی ارتباطات افغانستان و هیئت همراه از کارخانجات تولیدات شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات بازدید کردند.

گزارش تصویری بازدید وزیر مخابرات افغانستان از شرکت تعاونی پیشگامان 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا