صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

یزدفردا:شرکت صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد به عنوان غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن(صنعت یزد) سال 1394 انتخاب شد.

نمایشگاه بین المللی صنعت استان یزد در قالب  نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد ، معادن ، متالوژی ، ریخته گری و صنایع وابسته؛ نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی ، تجهیزات ، خطوط تولید و ابزار دقیق؛ نمایشگاه بین المللی ابزار ، ادوات و تجهیزات صنعتی از چهاردهم تا هفدهم آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای استان یزد دایر شد.
نمایشگاه بین المللی صنعت یزد در قالب 200 غرفه و شرکت کننده های از سراسر ایران و با برندهای معتبر با سه هزار متر فضا تجهیزات، ماشین الات صنعتی و معدنی به نمایش درامد.

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش صنایع فولاد پیمان آلیاژ یزد، غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن استان یزد

 

 

 


هم اکنون سه هزار و 560 واحد صنعتی در استان یزد وجود دارد این رقم چهار درصد واحد های صنعتی کشور را شامل می شود.
افزون بر یکصد هزار نفر در واحدهای یاد شده اشتغال دارند این میزان اشتغال 3.7 درصد کل اشتغال مستقیم صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
امید آنکه شرکت های بومی یزد در سایر نمایشگاه های صنعتی ایران بدرخشند و نام استان عزیزمان یزد، همیشه در تمام زمینه های علمی، صنعتی، فرهنگی، هنری و اجتماعی همچنان درخشان بماند.

 • نویسنده : یزد فردا
 • منبع خبر : خبرگزاری فردا