رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد در ششمین کنگره کشوری پریناتولوژی و نئوناتولوژی بر اهمیت و نقش متخصصان زنان و نوزادان در کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد و افزایش سواد سلامت جامعه تاکید کرد

پایگاه خبری یزدفردا "; محمد رضا جلیلی در این کنگره  اظهار داشت: رتبه دوم نرخ سزارین دنیا به ایران اختصاص دارد و ضرورت دارد تا مسئولین,دست اندرکاران و خصوصا متخصصان زنان,در راستای فرهنگ سازی و ترویج زایمان طبیعی تدابیر لازم را انجام دهند.

وی افزود:در حال حاضر,علی رغم پیشرفت های متعدد در حوزه پزشکی,45 درصد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال,مربوط به نوزادان است و راه حل نهایی جهت کاهش این آمار,افزایش دسترسی و عدالت در خدمات رسانی,بهبود وضعیت بهداشت و تغذیه و افزایش سواد سلامت آحاد جامعه و بویژه مادران باردار است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا