به گزارش پایگاه خبری یزدفردا " "يكصدو پنجاه و نهمين جلسه کمیسيون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با حضور دکتر دهقان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد، دکتر صفار، دکتر زارع برگزار و علل مرگ و مير نوزادان در استان مورد بررسي قرار گرفت.