یزدفردا"با حضور دکتر ربیعی - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - آیین تکریم و معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد .

       به گزارش یزدفردا دکتر علی ربیعی در این جلسه توانمندسازی همراه باعدالت به گونه ای هدفمند و پایدار را به عنوان یکی از ماموریت های اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان کرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تنها یک سازمان برای بسترسازی اشتغال نیست بلکه یک سازمان برای خدمت و ایجاد رفاه در جامعه است .

وی تصریح کرد: گسترش عدالت اجتماعی به ویژه از طریق توانمند سازی زنان و آسیب دیدگان اجتماعی به وسیله آموزش های مهارتی و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، و نیز بسیج ظرفیت ها و توسعه مشارکت ذینفعان به ویژه به منظور فراهم سازی بستر مناسب جهت گسترش حضوربخش غیردولتی و تعاونی اساس ترین محورهایی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای می بایست مورد توجه قرار دهد.

دکتر علی ربیعی استقرار نظام جامع مهارت و فناوری به ویژه ازطریق یکپارچه سازی آموزش های مهارتی و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان ، ساماندهی استانداردها ومنابع آموزشی سازمان، طراحی و استقرارالگوهای آموزش مهارتی بارویکرد تقاضا محوری ومبتنی برمحیط کار را از جمله برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای توانمند سازی جامعه عنوان کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه توسعه مشاوره های آموزشی و شغلی را باهدف تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت و ایجاد شغل از خانه تا کارخانه خواستار شد .

دکتر ربیعی بر تشکیل شورای راهبردی با حضور مدیران گذشته با هدف بهره گیری از تجربیات آنان تاکید کرد. وی مهارتی و توانمندسازی نیروی کار ، راهبرد اصلی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می بایست ارتقای نقش آفرینی آموزش ها به عنوان زیربنای توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری مدنظر قرار گیرد. همچنین لحاظ کردن شرایط حساس و ویژه بازار کار و وضعیت اشتغال کشور در تدوین سیاستها و راهبردها و اجرای برنامه های سازمان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه برنامه طرح «هر روستا یک مزیت»، «هر روستا یک مهارت» را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سازمان فنی و حرفه ای در این رابطه برشمرد.

دکتر ربیعی به اصل شایسته سالاری در انتصابات نیز اشاره کرد و گفت : ترکیبی از علم و عمل- تعهد و تخصص در انتصابات مورد توجه بوده و این اعتقاد، محور عمل ما در پیش برد برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

وی افزود : در این زمینه برای بهتر شدن شرایط سازمان آموزش فنی و حرفه ای جلسات متعددی برگزار شد و بنا بر این گذاشته شد این تغییر کسی باشد که شناخت کافی از سازمان داشته باشد و بر اساس بررسی هایی که صورت گرفت عنوان شد یکی از بهترین دوران های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زمان مدیریت آقای سازگارنژاد بوده است و بر همین اساس مقرر شد که ایشان مسئولیت سازمان را بر عهده بگیرند .

در ادامه جلسه سازگارنژاد معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توصیف نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شاخص های آن در جامعه ، گفت : جهانی که در آن زندگی می کنیم آموزش با شاخص ها ی خاصی توصیف می شوند و امروز آموزش ها جهانی شده اند و باید با مفاهیم و استانداردهای جهانی اندازه گیری و انتقال داده شوند.

وی گفت : برای اینکه آموزش های فنی و حرفه ای بسیار گران قیمت است و انتقال مهارت به منابع انسانی بسیار پیچیده و گران است و لذا دنیا به سمت تجربه آموزش های شبیه سازی و مجازی برای آموزش های فنی و حرفه ای حرکت نموده است . بنابراین آموزش های مجازی با راهکارهای صحیح آن بسیار استراتژیک است .

سازگارنژاد گفت : نقش دولت در اجرای آموزش های فنی و حرفه ای بسیار مهم است. به نحوی که برنامه ریزی این آموزش ها باید با پشتیبانی دولتها باشد و بخش خصوصی این آموزش ها را اجرا نماید .

سازگارنژاد به نقش آموزش در جامعه اشاره کرد و گفت: آموزش های فنی و حرفه ای مثل تار و پود یک فرش است که باید با شرکای مختلف به ویژه بخش صنعت اجرا شود . ما باید سیاستگزاری کرده و اجرای آموزش ها را به بخش خصوصی واگذار نماییم .

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ماموریت دارد که تربیت نیروی انسانی ماهر و کاردان را در اولویت کاری خود قرار دهد . بنابراین ضرورت دارد مربیان را بر اساس استانداردهای روز آموزش داده وآموزش ها و فرآیندهای آن را در حد استاندارد اجرا نماییم.

وی تاکید کرد : الگوی توسعه باید به تمام جنبه ها توجه داشته باشد و ما نیز باید در مسیر توسعه همه جانبه و برای سرمایه گذاری که برای هر کاری در حوزه آموزش انجام می دهیم اثربخشی آن را در نظر بگیریم .

در این جلسه دکتر کوروش پرند ، رییس سابق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گزارشی از عملکردسازمان در دوران مدیریت خود ارائه کرد. در پایان این نشست دکتر علی ربیعی با اهدا لوح تقدیری از خدمات دکتر کورش پرند تقدیر و محمد امین سازگار نژاد را بعنوان رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی کرد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا