یزدفردا"اعضای بدن سوپروایزر اتاق عمل پژوهشکده تولید مثل استان یزد دربیمارستان شهید دکتر رهنمون اهداشد

به گزارش واحد دریافت پایگاه خبری یزدفردا " جلال قاسم زاده 34 ساله؛ دراثر خونریزی مغزی وکاهش سطح هوشیاری در تاریخ 7/10/94 به اورژانس بیمارستان شهید دکتر رهنمون اعزام و دربخش آی سی یو اعصاب بیمارستان بستری گردید. بدنبال تائید مرگ مغزی بیمار درتاریخ 8/10/94، واحد فراهم آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه با رضایت خانواده قاسم زاده  کبد و یک کلیه بیمار به بیمارستان نمازی شیراز و یک کلیه جهت پیوند به بیمارستان شهید صدوقی یزد فرستاده شد .

جلال قاسم زاده کارشناس ارشد آزمایشگاه اندولوژی و سوپروایزراتاق عمل پژوهشکده علوم تولید مثل استان بود.

روحش شاد و یادش گرامی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا