انتصاب هيات علمي دانشگاه پيام نور استان يزد به عضويت شوراي تخصصي دوره دكتري دانشگاه پيام نور

طي حكمي از طرف دكتر سرلك رييس تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور ،دكتر سعيد ميروكيلي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان يزد به عضويت شوراي تخصصي دوره دكتري رشته رياضي مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور منصوب شد.

در قسمتي از اين حكم آمده است : با عنايت به مراتب علمي ، تعهد ، شايستگي و تجارب ارزنده ، جنابعالي  به مدت 2 سال به عنوان عضو شوراي تخصصي دوره دكتري رشته رياضي مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور منصوب مي شويد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا