دیروز بیمارستان گودرز با مشکل تخت مواجه شده است و تخت خالی برای رسیدگی بیماران وجود نداشت و برخی از آن ها را به بیمارستان سیدالشهدا ارجاع داده اند.

به گزارش یزدفردا هر چند شنیده ها و آمار نشان می دهد که بیشترین استان های درگیر این بیماری استان‌های گلستان، مازندران، كهگیلویه و بویراحمد، كرمان , خوزستان و سیستان و بلوچستان است اما به نظر می رسد شرایط در یزد نیز بحرانی است و همه مردم استان از جله کودکان باید مواظب سلامتی خود باشند تا درگیر بیمارستان نشوند.

تهران و شیراز از جمله شهرهایی هستند که تمام بیمارستان های دولتی آن پر هستند و تخت خالی وجود ندارد و این وضعیت در یزد نیز در بعضی بیمارستان ها پیش آمده است

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/687913_241.jpg

بنابر گزارش های رسیده دیروز بیمارستان گودرز با مشکل تخت مواجه شده است و تخت خالی برای رسیدگی بیماران وجود نداشت و برخی از آن ها را به بیمارستان سیدالشهدا ارجاع داده اند.

اما به نظر می رسد در بیمارستان سیدالشهدا نیز برخی بیماران مجبور شده اند بر روی صندلی های اورژانس نشسته و منتظر خالی شدن تخت شوند.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/Flu-joolipooliir.jpg

  • نویسنده : هانیه جلالی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا