یزد فردا محمدعلی وزیری

یزد فردا محمدعلی وزیری:۵۲ سالگی سن خوبی است برای بازنشستگی ,لذت بردن ازاندوخته های گذشته وچشم به راه فردا بودن درامروزی که دغدغه معاش وآینده و فرزندانت نداری است
اما  نمایش (دوران خوش بازنشستگی )که درتالار شرف الدین علی روی صحنه است چیز دیگری می گوید می گوید باهمه دغدغه ها بیا تاقدر یکدیگر بدانیم وازداشته هایت درکنار خانواده  با نزدیک شدن دونسل لذت ببر
نوشته ساده وروان. کامران شهلایی با کارگردانی پخته  محمد پارسایی خواه درکنار بازی سید مرتضی  موسوی که حالا در جایگاه اوج پختگی است درکنار جوانان خوش آتیه با انتخاب هنرمندانه موسیقی ونورپردازی مناسب رعایت میزانس های دقیق و.. دست به دست هم می دهد تاشبی بانمایشی که طعم ملایم کمیک اجتماعی داردفاصله دغدغه های دونسل را ساعتی به نظاره بنشنیم
* خانواده ،جوانان خصوصا بازنشستگان را به دیدن این نمایش البته درکنار خانواده شان دعوت می کنم
درانجام نقد هنری ونگاه به این گروه هنری باز قلم سرکشته وپران مجنون  سراغ کوی لیلیش- آموزش وپرورش- می رود ویادآور می شود اگر درانتخاب مدیر مدارس اهل دل مدیر شوند در ساختمان بتنی وخاکستری پزشکان ومهندسان سمپادی هم می توان پرورش همه جانبه کرد وگل هنر رویانید به شرط که جنس هنر اصل باشد


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا