یزدفردا- در حالیکه نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار دو نامه در کانال شخصی خود در خصوص لغو مجوز کاشی کرمانشاه نموده است با اندکی دقت در تاریخ نامه های متوجه خواهیم شده که این کارخانه کاشی لغو مجوز نشده است.

در تاریخ 17/10/98 نمایندگان استان در نامه ای از وزارت خانه درخواست می کنند تا با توجه به تولید انبوه کاشی در استان یزد مجوز برای کارخانه کاشی کرمانشاه لغو شود.که نامه ها در پیوست امده است.

در نامه بعدی مدیر کل دفتر صنایع معدنی به تاریخ 6/11/98 با پیوست نامه از رییس سازمان صمت کرمانشاه می خواهد تا این مجوز را لغو کند.

اما تا اینجا داستانی است که نماینده تفت و میبد آن را روایت کرده و مابقی را به دلایل سیاسی منتشر نکرده است.

در نامه سوم به تاریخ 10/11/98 آقای دارابی رییس سازمان صمت کرمانشاه لغو مجوز آن کارخانه را به استناد مواد از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مقدور ندانسته و با احتساب موارد فوق الذکر ساخت کارخانه کاشی در کرمانشاه در حال انجام است.نماینده تفت و میبد برای جلب آرای کارگران و سرمایه گذاران به روایت بخشی از داستان پرداخته است.

امید است دستگاه های نظارتی جلوی چنین ترفندهایی برای جلب آرا را گرفته و با خاطیان به شدت برخورد نماید.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا