محسن اختياري

كرونا ، مهمان ناخوانده اي كه ناخواسته آمد و سايه شوم خود را برسر سلامت مردم گسترانيد ؛ ويروس پليدي كه خيلي زود سرايت مي كند و هنوز هم درمان مشخصي ندارد ، اگر چه در اين هياهو صحنه هاي متفاوت و گاه متضادي را مي توان مشاهده نمود ، از فداكاري و ازجان گذشتگي مبارزان عرصه سلامت در خط مقدم مراكز بهداشتي و درماني ، دقت و حساسيت كم نظير مردم در جامعه در رعايت بهداشت و نكات بهداشتي ، تاثيرات مستقيم و بسيار قابل ملاحظه بر عرصه هاي اقتصادي و كسب و كارها در جامعه تا مواردي همچون احتكار و منفعت طلبي عده اندكي سودجوياني كه حتي از زندگي و سلامت مردم نيز به دنبال منافع مادي و دنيوي هستند و در مقابل آن اقدامات خداپسندانه اي نظير تهيه و توزيع اقلام بهداشتي مورد نياز مردم از جانب خيراني كه تعدادشان هم در جامعه كم نيست ، و بسيار صحنه هاي ديگري كه اين روزها همگي ما در سطح جامعه و كشور شاهد آن هستيم .

اما در وراي تمامي اين ابعاد مختلف موضوعي كه جاي تعجب وحتي تاسف  و نگراني هم دارد اينستكه برخي افراد كم اطلاع و نا آگاه بعضا مسائل مذهبي و اعتقادي را با موضوعاتي همچون سلامت و بهداشت قاطي مي كنند و در هياهوي دشوار شرايط نگران كننده موجود بيشتر باعث نگراني و تاسف مي شوند ؛ آنهم در شرايطي كه تمامي مسئولان و حتي مراجع عظام تقليد همگان را توصيه به رعايت نكات بهداشتي مي كنند و حتي بنا بر مصلحت جامعه و سلامت عمومي مردم اجتماعات و عباداتي نظير نماز جمعه و حتي اعتكاف موقتا تعطيل مي شود ، برخي افراد اندك و نا آگاه را مي بينيم كه با برخي اعمال و حركات نه تنها سلامت جامعه و ديگران بلكه حتي سلامت خود و خانواده خود را هم به مخاطره مي اندازند ؛ شايد بسياري از ما صحنه هايي را در منابعي همچون فضاي مجازي ديده ايم از افرادي را كه مثلا ضريح مطهر برخي ائمه و بزرگان را ليس مي زنند !! و يا باحضور در برخي اماكن و اجتماعات نه تنها سلامت همگان را به مخاطره مي اندازند بلكه حاصل تلاشها و زحمات بسياري را بر باد مي دهند و زير سوال مي برند  .

اما نكته حساس و ظريفي كه در اين مباحثه ضروريست مد نظر قرار گيرد اينستكه موضوعات شرعي و اعتقادي و نيز مباحثي همچون قضا و قدر و جبر و اختيار بجاي خود و مباحث طبيعي و بعضا مستندات علمي همچون بهداشت و سلامت بجاي خود . مسلما شايسته نخواهد بود كه با قاطي كردن اين موضوعات و مباحث ، سلامت و زندگي خود و ديگران را به مخاطره انداخته و حاصل تلاشها و زحمات مجدانه اين روزهاي تمامي مسئولان ، هم وطنان و بخصوص تلاشگران عرصه سلامت و بهداشت جامعه را هدر بدهيم .

                                                                                                     محسن  اختياري

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا