زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

ما شخص شخیص زبان‌دراز آیینه‌ایم و خداوند کریم هزار حسن و صد علم در وجودمان قرار داده چنانکه در عین نادانی و دیرفهمی در همه امور از کرات آسمانی تا ویروس کرونا از حرکات موزون و کنسرت و زلفک پری‌رویان تا داروی رفع ویروس و نفخ شکم، خود را صاحب‌نظر دانسته و فضولی می‌نماییم و نظر خود را صایب و حق مطلق می‌شماریم.

به عنوان مثال از وظایف نانوشته و هنرهایمان اعطای القاب به روسای جمهور در همین ستون مبارکه طنزیه است با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری قول و وعده این بود که (به عقب برنگردیم) ولی مثل مواعید دیگر ناگهان در سرعت 200کیلومتر ترمزدستی کشیده و دنده معکوس زده‌اند و مملکت را به عهد گذشتگان برگردانده‌اند فلذا! ما که ماییم در بدو استقرار این دولت عالیجاه به حضرت آشیخ حسن (ادامه‌ا… دولته) لقب (اعتدال‌الملک) اعطا فرمودیم چون در پایان عمر پر از حسن و کمال دولت علیه دیگر نه جاه و جلالی مانده و نه اعتدالی و از دیگر سو با تدبیر حضرتش به جای ریال به عهد قِران برگشتیم فلذا! ایشان را من بعد به حضرت (صاحبقران ثانی) مفتخر می‌سازیم و اجازه می‌دهیم از مزایای لقب بهره‌مند گردند باش تا صبح دولتش بدمد. الاحقر زبان‌دراز، رمضان‌المبارک 1441 قمری اندر قرنطینه فی‌البیت…!!

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/PD1TB
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا