روند اجرایی رویکرد جدید طرح تکاپو درسال99 با حضور معاون آموزش _پژوهش وبرنامه ریزی وکارگزار اشتغال استان تشریح شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد حمید رضا فراشاهی معاون آموزش – پژوهش وبرنامه ریزی با اعلام این خبر افزود در راستای اجرایی نمودن دوره های آموزشی منطبق بر طرح تکاپودر خصوص بروزرسانی رشته های موردنیاز استان ومطابق بانیاز وشرایط ویژه کرونایی روند اجرایی رویکرد جدید طرح تکاپو در سال 99 تشریح شد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا