علی محمدانصاری صدرآبادی(مدیر مجموعه بومگردی رستاق)

با توجه به جهانی شدن بافت تاریخی استان یزد و همچنین آثار و جاذبه های تاریخی فرهنگی و مذهبی و پزشکی  که در این استان قرار گرفته است باعث شده  که این استان مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.
اما یکی از راهکارهای لازم و ضروری تقویم گردشگری میباشد که نیاز به ان هر روزه احساس میگردد و می تواند بازدید بسیاری از گردشگران را هدفمند سازد. در این تقویم می توان جشنواره های  کشوری استانی و محلی متناسب با شناخت پتانسیل های هر منطقه ایجاد نمود.
اینجانب با تیم کاری جوان و دانشجویان مستعد و تحصیل کرده آمادگی آن را دارم که این طرح تقویم گردشگری را اجرایی نمایم و علاوه بر محسنات فوق می توان برنامه مدت برای جذب و هدفمند کردن گردشگری ایجاد نمود.

  • نویسنده : علی محمدانصاری صدرآبادی(مدیر مجموعه بومگردی رستاق)
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا