یزد فردا : سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: با توجه به وضعیت اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته استان، تسهیلات توسعه مشاغل خانگی جهت ایجاد فرصت شغلی به شهرستان های کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار اختصاص می یابد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا