یزدفردا:سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف 12 دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق به ارزش یک میلیارد و 500میلیون ریال خبر داد.
به گزارش یزدفردا، سرهنگ "محمد حسن کارگر" در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از دپو تعداد زیادی دستگاه  استخراج ارز ديجيتال در یک مغازه در سطح شهرستان یزد مطلع شدند.
وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضائی در بازرسی از این مغازه 12 دستگاه ماینر کشف و یک متهم را نیز در این رابطه دستگیر کردند.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضائی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این ماینر های غیرمجازرایک میلیارد و 500میلیون ریال برآورد کرده اند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا