یزد فردا: فرماندار يزد ضمن تبريک هفته دفاع مقدس در روز جهاني بدون خودرو از شهروندان خواست از اين فرصت جهت استفاده حمل ونقل پاك اعم از دوچرخه ،ناوگان حمل ونقل عمومي استفاده كنند تايك روز متفاوتي را در شهردوچرخه ها با عدم استفاده خودرو شخصي در شهرجهاني رقم بزنيم.

رستگاري تاكيد كرد با همكاري شهرداري و ديگر دستگاه ها بايد شاهد ايجاد مسير ايمن براي دوچرخه سواران در شهرستان باشيم.

در پايان فرماندار يزد ابراز داشت: كه اين كار بايد در تمام طول سال بين مديران دستگاه هاي اجرايي و شهروندان در هروز هفته ادامه داشته باشد وامروز بحسن روز جهاني بدون خودرو شهروندان زيادي همراه مسوولين پابركاب تا ميدان اميرچقماق درجوار شهداي گمنام شدند.

شهردار يزد هم به مناسبت روز جهاني بدون خودرو گفت: ٢٢ سپتامر بنام روز جهاني بدون خودرو اعلام شده است، اكنون شهرهاي ما به شكلي شكل گرفته وتوسعه يافته است كه خودرو در آن نقش اصلي رادارد و اثرات زيست محيطي و كم تحركي بروي شهروندان گذاشته است.

عزيزي گفت: امروز بصورت نمادين روز جهاني بدون خودرو را بشكلي متفاوت بين شهروندان و كارمندان شهرداري داشته باشيم واز شهروندان و كارمندان خواستيم امروز را حدالامكان كمتر از خودروي شخصي استفاده كنيم تا وسايل جايگزيني اعم از دوچرخه و ناوگان حمل ونقل عمومي استفاده كنند.

در پايان شهردار شهر دوچرخه ها اعلام داشت: مطمئناً زيرساخت هاي شهر جهت رفاه حال شهروندان براي اجراي فعاليت هايي اعم از دوچرخه كاملاً آماده نيست وانشالله تا پايان سال شاهد مسيرهاي خوب دوچرخه جهت حال رفاه شهروندان ازطرف شهرداري شهرجهاني يزد اجرا خواهيم كرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا