مراکز کاریابی در سطح استان باید فرصت های شغلی را برای افراد جویای کار معرفی کنند و حداکثر افراد بومی هر منطقه را جهت کار معرفی نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: سومین جلسه هیأت استانی نظارت بر کاریابی ها و موسسات مشاوره شغلی استان با حضور عمادتشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر اعضا برگزار شد.

تشکری در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر 29 کاریابی اعم از فیزیکی و مجازی در سطح استان یزد دارای مجوز هستند خاطر نشان کرد: مدت اعتبار مجوز موسسه کاریابی از تاریخ صدور 5 سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تائید عملکرد موسسه کاریابی توسط هیات استانی است.

وی ادامه داد: به کارگماری افراد جویای کار و مشاوره شغلی یکی از وظایف کاریابی هاست و واحدهای تولیدی نیز جهت تامین نیروی کار خود به کاریابی های مجاز در سطح استان مراجعه نمایند تا کاریابی ها نیز بتوانند وقت و انرژی خود را صرف تامین نیرو برای واحدهای تولیدی صرف کنند.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه نمود: مراکز کاریابی در سطح استان باید فرصت های شغلی را برای افراد جویای کار معرفی کنند و حداکثر افراد بومی هر منطقه را جهت کار معرفی نمایند.

تشکری با اشاره به اینکه  اداره كل تعاون،کار و رفاه اجتماعي استان موظف به بررسي وضعيت آمار و عملکرد کاريابيهاي استان و ساماندهي و پالايش اين مراکز  است تصریح کرد: با رصد عملکرد مراکز مشاوره شغلی، کاريابي هاي غيرفعال حذف می شوند تا ظرفيتهاي جديد جهت ايجاد کاريابي براي متقاضيان فراهم گردد.

وی با تاکید بر اینکه سهميه کل ايجاد دفتر کاريابي غير دولتي هر استان بر مبناي جمعيت فعال به ازاي هر 30 هزار نفر جمعيت فعال يک دفتر کاريابي است افزود: در شهرها و مناطقي كه نرخ بيكاري بالاتر از ميانگين كشوري دارند، توسعه كمي و كيفي كاريابي ها بايد در اولويت قرار گيرد.

اعضای هیأت با درخواست صدور مجوز کاریابی شهرستان بهاباد به علت محروم بودن منطقه موافقت کردند.

همچنین در این نشست به مراکز کاریابی نیمه فعال و یا غیرفعال مهلت داده شد تا پایان سال عملکرد خود را بهبود بخشیده، در غیر این صورت مجوز آنها باطل می گردد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا