شهردار یزد با حضور در بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استارت آپی استان با عنوان سکوی پرتاب، بر ایجاد کاربری نوآوری در سطح شهر تأکید نمود.

یزدفردا: جمال الدین عزیزی در روز اول بهمن ماه در حاشیه برگزاری بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استارت آپی استان با عنوان سکوی پرتاب یزد گفت: یکی از کار هایی که می خواهیم به صورت اساسی انجام دهیم، ایجاد کاربری نوآوری در سطح شهر است.

وی یادآور شد، باید پهنه های مختلف نوآوری را بر اساس وضعیت موجود تعریف کنیم تا شرکت هایی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند با ضوابط و شرایط آسان تری بتوانند مستقر شوند.

شهردار یزد همچنین در این راستا بر مساعدت و همکاری اداره راه و شهر سازی و شورای عالی معماری و شهر سازی و بخش های مختلف دیگر نیز تأکید کرد.

رویداد سرمایه‌گذاری سکوی پرتاب استان با همکاری صندوق پژوهش و فناوری، شهرداری یزد، پارک علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت مجموعه‌های دانشگاهی، شتابنده‌ها و مراکز فعال در این حوزه، در روز اول بهمن ماه در محل پارک علم و فناوری اقبال برگزار شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا