معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد: از روز دوشنبه ۲۹شهریورماه، محدودیت سنی واکسیناسیون در مناطق شهری برداشته و همه افراد بالای ۱۸سال می‌توانند واکسینه شوند.

به گزارش یزدفردا: شریفی افزود: از روز دوشنبه ۲۹شهریور ماه، محدودیت سنی واکسیناسیون در مناطق شهر‌ی برداشته و همه افراد بالای ۱۸سال، یعنی متولدان ۱۳۸۲ به بعد می‌توانند واکسینه شوند.

وی ادامه داد: در شهر یزد آمادگی شبانه روزی شدن مراکز واکسیناسیون وجود دارد، ولی با توجه به تعدد مراکز واکسیناسیون در استان یزد و اینکه بعضا گاهی از ظرفیت این مراکز نیز استفاده نمی‌شود نیز فعلا مراکز با همین ساعات به کار خود ادامه می‌دهند، ولی در صورت مراجعه بیش از حد ظرفیت آمادگی افزایش ساعت کاری مراکز واکسیناسیون و شبانه روزی شدن مراکز وجود دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا