به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز طی بازدید معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری به همراه سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز و مدیر منطقه ۲ شهرداری از پارک شهر شادی، بهبود و ساماندهی روشنایی پارک مذکور با هدف ارتقای کمی و کیفی نورپردازی و تقویت روشنایی پس از اتمام بازپیرایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش یزدفردا: منصوری زاده سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به جایگاه پارک شهرشادی بعنوان قدیمی ترین شهر بازی یزد گفت: طی بازدید بعمل آمده از پارک شهر شادی  معایب و نواقص موجود،  بررسی و ارتقا و ساماندهی شبکه روشنایی پس از بازپیرایی ورودی این پارک در راستای ارتقای سطح کیفی فضای سبز و نیز استفاده هر چه بیشتر شهروندان از فضای سبز در طول شبانه روز مورد تاکید ودر اولین گام تامین روشنایی نوار سبز مجاور پارک شهر شادی در برنامه کاری این سازمان قرار گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا