وبینار"نقش میتوکندری در ناباروری مردان" در مرکز تحقیقات سقط پژوهشکده علوم تولید مثل یزد برگزار شد.

به گزارش یزدفردا: دبیر علمی وبینار گفت: این وبینار با حضور ۹۵ نفر از اساتید و سخنرانان و ۲۰ نفر از دانشجویان دکتری ژنتیک، پزشکی مولکولی و بیولوژی تولید مثل و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک، در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد برگزار شد.

دکتر سیدمهدی کلانتر ادامه داد: کلیات ناباروری مردان، ارزیابی بالینی مردان نابارور، ناباروری مردان و mtDNA منتقله از مادر، نقش mtDNA در ناباروری مردان، عملکرد میتوکندری در اسپرم و در نهایت مشاوره در زمینه نقش میتوکندری در ناباروری مردان، از مباحث مطرح شده در این وبینار بود.

وی تصریح کرد: در این وبینار موارد ارزیابی، تشخیص و مشاوره مناسب، با توجه به آخرین گایدلاین ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا