یزدفردا: در حالی که رئیس هیئت فوتبال شهرستان یزد عزل و فرد دیگری معرفی شده است، رئیس سابق حاضر به ترک پست نشده و اداره ورزش و جوانان استان نیز این عزل را تعلیق کرده است.

به گزارش یزدفردا: رئیس هیئت فوتبال استان یزد در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد، نارضایتی خود را از عملکرد شاکری رئیس هیئت فوتبال شهرستان اعلام کرده و خواستار برکناری وی شد.

فرشاد تفکری در این نامه از سید حسن حسینی که یکی از پیشکسوتان فوتبال است به عنوان جانشین رئیس هیئت فوتبال شهرستان یاد کرده و خواستار معرفی وی توسط اداره ورزش و جوانان یزد شد.

بند ۱۱ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌گوید که پذیرش استعفا و یا برکناری رئیس هیئت فوتبال شهرستان باید توسط رئیس هیئت فوتبال استان انجام شود. بر این اساس برکناری رئیس هیئت فوتبال شهرستان یزد توسط رئیس هیئت فوتبال استان گرفته و کاملا قانونی بوده است.

اما بند ۲ این ماده اذعان دارد که رئیس هیئت شهرستان با پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و با هماهنگی و تایید و با حکم رئیس هیئت فوتبال استان منصوب می‌شود.

در بند ۳ این ماده هم آمده است: در صورتی که رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ظرف مدت ۳۰ روز فردی را برای تصدی ریاست هیئت شهرستان پیشنهاد ندهد، رئیس هیئت استان می‌تواند فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست برای اداره هیئت شهرستان منصوب نماید.

در پرتو این موضوع و با توجه به اینکه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد پس از گذشت بیش از ۳۰ روز از نامه رئیس هیئت فوتبال استان به این نامه پاسخ نداد، فرشاد تفکری در تاریخ ۲۷ شهریورماه در نامه‌ای از خدمات شاکری در پست ریاست فوتبال شهرستان تقدیر کرده و حکم به برکناری وی داد.

اما به گفته فرشاد تفکری، رئیس هیئت فوتبال شهرستان یزد در اقدامی عجیب با این حکم مخالفت کرده و نه تنها محل کار خود را ترک نکرد، بلکه قفل‌های دفتر اداری را هم تعویض کرد تا مراجعه به واحد اداری برای دیگران غیرممکن شود.

تفکری در نامه‌ای که در تاریخ ۲۹ شهریورماه به علیرضا پورسلمان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان فرستاد، این تخلفات را بازگو کرده و از وی خواست تا فردی را به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان به هیئت فوتبال استان معرفی کند.

وی در تاریخ ۳۰ شهریورماه هم در نامه ای، گزینه پیشنهادی خود یعنی سید حسن حسینی را به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان یزد معرفی کرد.

در حالی که روند برکناری و معرفی رئیس هیئت فوتبال شهرستان یزد به صورت قانونی طی شده بود، سرپرست اداره ورزش و جوانان استان یزد در تاریخ دوم مهرماه نامه‌ای به رئیس هیئت فوتبال استان منتشر و بر تعلیق این عزل و نصب تأکید کرد.

پورسلمان در این نامه اظهار داشت که با توجه به تغییرات صورت گرفته در هیئت فوتبال شهرستان یزد بدون هماهنگی با مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان و مغایرت این اقدام با اساسنامه انتخابات هیئت فوتبال، این موضوع در کمیته‌ای بررسی خواهد شد، بنابراین تا تعیین تکلیف موضوع و اتخاذ تصمیم نهایی، عزل و نصب صورت گرفته تعلیق می‌شود.

این مساله سبب شد تا مدیریت هیئت فوتبال شهرستان یزد در حالت بلاتکلیفی قرار گرفته و از سویی رئیس سابق این هیئت حاضر به ترک پست خود نشده و سرپرست معرفی شده نیز امکان حضور در دفتر خود را نداشته باشد.

اما عضو هیئت رئیسه کنونی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: برکناری روسای هیئت‌های فوتبال شهرستان‌ها باید توسط رئیس هیئت فو تبال استان انجام شود.

احمد براتی افزود: انتخاب رئیس هیئت فوتبال شهرستان به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان صورت می‌گیرد که اگر تا مدت ۳۰ روز فردی را معرفی نکند یا مورد تایید رئیس هیئت فوتبال استان قرار نگیرد رئیس هیئت فوتبال استان می‌تواند به تشخیص خود؛ فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان معرفی کند.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال، رئیس هیئت فوتبال شهرستانی را به رسمیت می‌شناسد که مورد تایید رئیس هیئت فوتبال استان مربوطه باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا